1200V系列双向DC/DC(风冷)

产品特点:

1、全数字化设计,满载效率可高达 98%。

2、多机并联使用,满足大功率和大电流需求。


应用场景:

1、燃料电池、液流电池、锂电池等储能。

2、退役电池的梯次利用。

3、电力支撑、直流UPS。

4、光储充、交直流混合微网应用。

详情说明

符号注释:●风冷  ●水冷   ★ ±1%FS   ★±0.5%FS     ■≤5ms    ■≤100ms     ◆-20℃ ~ +45℃,45℃以上需降额使用      ◆进水口温度<30℃,出水口温度<80℃

 

 

高 压 端

低 压 端

 

 

 

 

 

常规参数

 

 

 

Vdc

A

(满载)

KW

KW

Vdc

(额

率)

RS485

通道

CAN

通道

FS

IP

安装方式

(详见规格书)

(℃)

工作

环境

尺寸

(D*W*H) mm

Kg

湿

301

WLD-1.2kV50A30KA20L

0-1200

0~50

≥96%

20

30

0~1080

600~1080

2

1

1%

20

散热器M8螺丝

 

<95%RH

 

<4000m

<45dB

390*185*270

18

302

WLD-1.2kV100A60KA20L

0~100

40

60

2

1

1%

20

390*372*294

36

303

WLD-1.2kV150A100KA20L

0~150

60

100

2

1

1%

20

390*556*300

55

304

WLD-1.2kV50A30KA20H

0~50

20

30

0~1140

600~1140

2

2

0.5%

20

390*185*270

18

305

WLD-1.2kV100A60KA20H

0~100

40

60

2

2

0.5%

20

390*372*294

36

306

WLD-1.2kV150A100KA20H

0~150

60

100

2

2

0.5%

20

390*556*300

55

备注:

其他型号可根据客户需求定制

尺寸不包含水嘴、接线端子


型号说明

image.png


外形尺寸及功能标注参考说明

image.png